ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΙΣΜΟΥ. KARL MANNHEIM - KARL POPPER

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE ET CRITIQUE DU HOLISME. KARL MANNHEIM - KARL POPPER
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΙΣΜΟΥ. KARL MANNHEIM - KARL POPPER

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ

LA SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE DE KARL MANNHEIM EST EXAMINEE DE FASON CRITIQUE ET HERMENEUTIQUE, ET CONFRONTEE A LA CRITIQUE POPPERIENNE DE LA METHODE HOLISTE EN SCIENCES SOCIALES. LES DIFFICULTES LOGIQUES, PRESENTES DANS LES DEUX APPROCHES, SOUT MISES EN LUMIERE, ET EST OPEREE UNE IMMUNISATION PARTIELLE DES POSITIONS DE MANNHEIM FACE A LA CRITIQUE DE POPPER ET D'AUTRES ON ETABLIT LA SUPERIORITE DE L'EPISTEMOLOGIE POPPERIENNE VIS A VIS DE LA METHODE HOLISTE DE L'ECOLE DE FRANCFORT, AINSI AUE L'ORIGINALITE DE LA METHODE INDIVIDUALISTE, PROPOSEE AUX SCIENCES SOCIALES PAR LE PHILOSOPHE VIENNOIS.
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ KARL MANNHEIMΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ KARL POPPER. ΑΝΑΔΕΙΧΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑΙ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ MANNHEIM ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ POPPER ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ. ΔΕΙΧΝΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΠΠΕΡΙΑΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ POPPER ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

INDETERMINISME
Ολισμός
Κοινωνιολογία της γνώσης
SOCIOLOGIE DE LA CONNAISSANCE
ΠΡΟΟΠΤΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ
HOLISME
PERSPECTIVISME
Individualisme
Αιτιοκρατία
Ατομικισμός
Determinisme

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.