Η προϊστορική εκμετάλλευση του οροπεδίου της λίμνης Πλαστήρα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Prehistoric exploitation of lake Plastiras plateau
Η προϊστορική εκμετάλλευση του οροπεδίου της λίμνης Πλαστήρα

Apostolikas, Orestis
Αποστολίκας, Ορέστης

Αρχαιολογική θεωρία
Lake Plastiras
Μέση παλαιολιθική περίοδος
Ανασκαφές
Μεταδιαδικαστική αρχαιολογία
Post-processual archaeology
Population movements
Archaeological theory
Excavations
Seasonal exploitation
Προϊστορικές κοινωνίες
Middle neolithic period
Μέση νεολιθική περίοδος
Middle palaeolithic period
Εποχική εγκατάσταση
Field survey
Μετακινήσεις πληθυσμών
Λίμνη Πλαστήρα
Prehistoric societies
Έρευνα πεδίου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)