Η προϊστορική εκμετάλλευση του οροπεδίου της λίμνης Πλαστήρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Prehistoric exploitation of lake Plastiras plateau
Η προϊστορική εκμετάλλευση του οροπεδίου της λίμνης Πλαστήρα

Apostolikas, Orestis
Αποστολίκας, Ορέστης

Αρχαιολογική θεωρία
Lake Plastiras
Μέση παλαιολιθική περίοδος
Ανασκαφές
Μεταδιαδικαστική αρχαιολογία
Post-processual archaeology
Population movements
Archaeological theory
Excavations
Seasonal exploitation
Προϊστορικές κοινωνίες
Middle neolithic period
Μέση νεολιθική περίοδος
Middle palaeolithic period
Εποχική εγκατάσταση
Field survey
Μετακινήσεις πληθυσμών
Λίμνη Πλαστήρα
Prehistoric societies
Έρευνα πεδίου

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.