Οι τρόποι έκφρασης των χαρακτηριστικών του ιδανικού ηγεμόνα στο έργο του Ξενοφώντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The expression way's of the view profile of the model of the ideal leader in Xenophon's corpus
Οι τρόποι έκφρασης των χαρακτηριστικών του ιδανικού ηγεμόνα στο έργο του Ξενοφώντος

Ιωάννου, Ηλίας
Ioannou, Ilias

The issue of this thesis is analysedin the research and interpretation of those terms and patterns in which Xenophon based in order to describe the model of the ideal leader. In this thesis are desplayed these characteristics which are resembled by Cyrus the Great, the prince of Persia and is seeked to be correlated with other similar characteristics which are met also in other leaders as Agesilaus and other ordinary people, as the commander of cavalary in "Ipparchicus" of Xenophon and other cases. Therefore, there thorough recording of these properties in the whole corpus of Xenophon which helps the leader to form a completed point of the ideal leader like the way the historian understands it.
Το θέμα της παρούσης διατριβής εξαντλείται στην έρευνα και ερμηνεία των όρων εκείνων και των μοτίβων, βάσει των οποίων ο Ξενοφών προσπαθεί να περιγράψει το μοντελο του ιδανικού ηγεμονος. Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται παράθεση των χαρακτηριστικών αυτών, όπως τα φέρει, αρχικώς, ο Κύρος ο Μέγας, ο βασιλέας της Περσίας, και επιδιώκεται να συσχετιστούν με άλλα, αναλόγου περιεχομένου, χαρακτηριστιικά γνωρίσματα, που διακρίνει κανείς στα πρόσωπα και άλλων ηγετών, όπως ο Αγησίλαος, και απλών ανθρώπων, όπως ο επικεφαλής του ιππικού, στον "Ιππαρχικό" του Ξενοφώντος, αλλά και αλλού. Γίνεται, συνεπώς, μια πλήρη καταγραφή των ιδιοτήτων αυτών σε όλο το Ξενοφώντειο έργο, η οποία συντελεί στο να διαμορφώσει ο αναγνώστης μια πλήρη εικόνα του ιδεώδους ηγέτη, όπως τον αντιλαμβάνεται ο ιστορικός.

Ιέρωνας, Τύραννος Συρακουσών
Πολιτική φιλοσοφία
Political philosophy
Hiero
Xenophon
Agecsilaus
Κύρος ο Μέγας
Political terms
Αγησίλαος, Βασιληάς Σπάρτης
Απομνημονεύματα Ξενοφώντος
Isocrates
Πολιτική ορολογία
Ισοκράτης
Memorabilia of Xenophon
Cyrus the great
Ξενοφών

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.