Design and implementation of a topical-focused web crawler through the use of semantic networks

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός συστήματος αποκομιδής ορισμένης πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό, με τη χρήση σημασιολογικών δικτύων λημμάτων
Design and implementation of a topical-focused web crawler through the use of semantic networks

Κοζανίδης, Ελευθέριος
Kozanidis, Lefteris

Η συγκεκριμένη διατριβή στοχεύει στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί για την υλοποίηση ενός προσκομιστή πληροφορίας από τον Παγκόσμιο Ιστό, ο οποίος θα λειτουργεί λαμβάνοντας υπόψη θεματικά κριτήρια. Τέτοιου είδους προγράμματα ανίχνευσης πληροφορίας, είναι ευρέως γνωστά ως θεματικά εστιασμένοι προσκομιστές ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα καινοτόμο σύστημα θεματικής κατηγοριοποίησης ιστοσελίδων που κάνει εκτεταμένη χρήση των σημασιολογικών δεδομένων τα οποία περιέχονται στο σημασιολογικό δίκτυο WordNet. Η απόφαση για την αξιοποίηση του WordNet ελήφθη με τη φιλοδοξία να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά φαινόμενα ασάφειας εννοιών που μειώνουν τις επιδόσεις των διαθέσιμων θεματικών κατηγοριοποιητών. Η καταλληλότητα του WordNet για την επίλυση της σημασιολογικής ασάφειας έχει αποδειχθεί στο παρελθόν, αλλά ποτέ δεν εξετάστηκε σε ένα σύστημα εστιασμένης προσκόμισης ιστοσελίδων με τον συγκεκριμένο τρόπο, ενώ ποτέ δεν έχει αξιοποιηθεί στην κατηγοριοποίηση ιστοσελίδων για την ελληνική γλώσσα. Ως εκ τούτου, ο θεματικός κατηγοριοποιητής που υλοποιήσαμε, και κατά συνέπεια, και ο εστιασμένος προσκομιστής στον οποίο ενσωματώνεται ο κατηγοριοποιητής, είναι καινοτόμοι όσο αφορά τον τρόπο με τον οποίο αποσαφηνίζουν έννοιες λέξεων με στόχο την αποτελεσματική ανίχνευση του θεματικού προσανατολισμού μίας ιστοσελίδας .Ένας προσκομιστής ιστοσελίδων είναι ένα πρόγραμμα που με αφετηρία μία λίστα διευθύνσεων ιστοσελίδων (URLs) αρχικοποίησης προσκομίζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συναντά και συνεχίζει ακολουθώντας τους εσωτερικούς τους συνδέσμους με απώτερο σκοπό την προσκόμιση όσο το δυνατό μεγαλύτερου υποσυνόλου δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού (ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους, την χωρητικότητα του δικτύου, κλπ.). Δεδομένου ότι ο όγκος των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Ιστό αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό, είναι πρακτικά αδύνατο να προσκομιστούν όλες οι ζητούμενες πηγές πληροφορίας ανά πάσα στιγμή. Ένας τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η εκμετάλλευση συστημάτων εστιασμένης προσκόμισης ιστοσελίδων που στοχεύουν στη λήψη ιστοσελίδων συγκεκριμένης θεματολογίας που εκφράζουν κάθε φορά το θεματικό προφίλ του χρήστη, σε αντίθεση με τους προσκομιστές ιστοσελίδων γενικού σκοπού που καταναλώνουν πόρους άσκοπα προσπαθώντας να προσκομίσουν κάθε πιθανή πηγή πληροφορίας που συναντούν. Οι εστιασμένοι προσκομιστές χρησιμοποιούνται εκτενώς, για την κατασκευή θεματικά προσανατολισμένων ευρετηρίων ιστοσελίδων, κάθε ένα από τα οποία έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει αιτήσεις χρηστών με συγκεκριμένο θεματικό προσανατολισμό. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υπερφόρτωσης πληροφοριών.Προκειμένου να επιτελέσουμε την συγκεκριμένη εργασία μελετήσαμε εκτενώς υπάρχουσες τεχνικές εστιασμένης προσκόμισης, στις οποίες στηριχθήκαμε ώστε να ορίσουμε την μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε. Το αποτέλεσμα είναι η υλοποίηση ενός θεματικά εστιασμένου πολυνηματικού προσκομιστή, ο οποίος ενσωματώνει τις εξής καινοτομίες: είναι ρυθμισμένος προκειμένου να εκτελεί εστιασμένες προσκομίσεις σε ιστοσελίδες ελληνικού ενδιαφέροντος, αποσαφηνίζει το κείμενο που αντιστοιχεί σε ιστοσελίδες προκειμένου να ανακαλύψει τον θεματικό τους προσανατολισμό. Επιπλέον προτείνουμε μία σειρά υποσυστημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στο σύστημα εστιασμένης προσκόμισης προκειμένου να ενισχύσουμε την απόδοσή του. Τέτοια συστήματα είναι το υποσύστημα ανίχνευσης όψεων που αντιστοιχίζονται σε επώνυμες οντότητες καθώς και το υποσύστημα εξαγωγής λέξεων κλειδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικά κατηγοριοποίσης από το αλφαριθμητικό των διευθύνσεων (URL) ιστοσελίδων. Για να παρουσιάσουμε την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, διενεργήσαμε μία σειρά πειραματικών μετρήσεων. Συγκεκριμένα αξιολογήσαμε πειραματικά τα ακόλουθα: την αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου αποσαφήνισης που ενσωματώσαμε στον προσκομιστή, την απόδοση του θεματικού κατηγοριοποιητή ο οποίος καθορίζει την συμπεριφορά του εστιασμένου προσκομιστή σχετικά με το αν μια σελίδα θα πρέπει να κατέβει ως θεματικά σχετική με το θέμα ενδιαφέροντος ή όχι, την απόδοση του εστιασμένου προσκομιστή καταγράφοντας τον ρυθμό απόκτησης που επιτυγχάνει κατά την διάρκεια της εστιασμένης προσκόμισης χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικά χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης, την καταλληλότητα του υποσυστήματος εξαγωγής λέξεων-κλειδιών από το αλφαριθμητικό URL για την περιγραφή του θεματικού προσανατολισμού της ιστοσελίδας και τέλος τη χρησιμότητα του συστήματος αναγνώρισης επώνυμων οντοτήτων στην οργάνωση ιστοσελίδων των οποίων η σημασιολογία δεν αναπαρίσταται ικανοποιητικά σε σημασιολογικούς πόρους γενικού σκοπού συμπεριλαμβανομένου του σημασιολογικού δικτύου WordNet.Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συμβολή του θεματικά εστιασμένου προσκομιστή που προτείνουμε στην προσκόμιση περιεχομένου ειδικού ενδιαφέροντος από τον Παγκόσμιο Ιστό. Παράλληλα αποδεικνύουμε ότι όλες οι μέθοδοι που ενσωματώσαμε στο σύστημα εστιασμένης προσκόμισης είναι δυνατό να συνεργαστούν κατά τρόπο που να βελτιώνει την απόδοση του προσκομιστή .Τέλος από τα πειραματικά αποτελέσματα αποδεικνύεται ότι η προτεινόμενη τεχνική είναι εξίσου αποτελεσματική για ιστοσελίδες στα αγγλικά και στα ελληνικά. Επιπλέον πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε ιστοσελίδες που περιέχουν κείμενα άλλων φυσικών γλωσσών, με προϋπόθεση την ύπαρξη σημασιολογικών πόρων, αντίστοιχων με το WordNet και διαθέσιμων εργαλείων που θα επιτρέπουν την ανάλυση των δεδομένων κειμένου τους.
This dissertation aims at the specification of an algorithmic methodology that will be applied towards the implementation of a web crawler, which will operate upon thematic criteria. Such crawlers are widely known as topical focused web crawlers. To realize our objective, the utilization of a web page thematic classification system (either existing or newly developed one) is imperative. In the course of our study, we designed and implemented a novel thematic classifier that makes extensive use of the semantic data encoded in WordNet semantic network and such decision was taken with the aspiration of tackling effectively sense ambiguity phenomena that degrade the performance of available classifiers. The suitability of WordNet towards resolving semantic ambiguity has been previously proven but never examined in a focused web crawling application and has never been exploited for the Greek language. Therefore, our thematic classifier and consequently our focused crawler that integrates it are innovative in the way in which they perform word sense disambiguation for achieving the effective detection of the web page topics (themes).In a broad sense, a web crawler is a program that based on a seed list of URLs it downloads the contents of the web pages it comes across and continues following their internal links with the utmost objective of fetching as much as web data as possible (depending on available resources, network capacity, etc.). Given that the web data grows at exponential rates, it is practically impossible to download all the web sources at any given time. One way to tackle such difficulty is to implement and employ topical focused crawlers that aim at downloading content of specific topics (potentially of interest to the user) rather than waste resources trying to download every single data source that is available on the web. Topically focused crawlers are extensively used for building topical focused indices, each of which can serve specialized user search requests, therefore dealing partially with the information overload problem.To carry out our work, we have extensively reviewed existing approaches with respect to topically focused crawling techniques upon which we relied for defining our own focused crawling methodology, which resulted into the implementation of a topical focused crawler that incorporates the following innovate features: it is tailored to operate on the Greek web, it disambiguates the web pages in order to uncover their topic and it incorporates numerous features, such as a named entities recognizer, a URL keyword extractor, personalization techniques, etc., in order to maximize its performance.To demonstrate the effectiveness of our method, we have applied our topical focused crawler on several datasets and experimentally evaluated the following issues: the efficiency of the sense resolution algorithm incorporated into our crawler, the performance of the topical classifier that the crawler consults prior to making a final decision as to whether a page should be downloaded as topically relevant to a subject of interest or not, the suitability of the URL keyword extractor module for judging the subject of a web page based entirely on the analysis of its URL, the usefulness of the named entities recognizer in organizing pages whose semantics are poorly represented within the contents of general-purpose semantic resources (including WordNet semantic network).Experimental results confirm the contribution of our topically focused crawler in downloading web content of specific interest and show that all the methods and techniques that we have successfully integrated into the crawler can interoperate with its other in a manner that improves the crawling performance while allowing for flexibility in the downloading process at the same time. Last but not least, experimental results showcase that our crawling methodology is equally effective for both English and Greek and we believe that it can be fruitfully applied to other natural languages provided that there the respective semantic resources and tools are available for analyzing their textual data.

Κατηγοριοποίηση ιστοσελίδων
Εστιασμένοι προσκομιστές πληροφορίας
Αποσαφήνιση σημασίας λέξεων
World sense disambiguation
Wordnet
Σημασιολογική ομοιότητα
Semantic networks
Greek wordnet
Web page categorization
Focused crawlers
Semantic similarity
Σημασιολογικά δίκτυα λημμάτων
GeoWordNet

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)