Πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης - μαρκετινγκ: διοίκηση και νέες τεχνολογίες: εφαρμογή στο νομό Αρκαδίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Policies in tourism development and marketing management, using new technologies
Πολιτικές τουριστικής ανάπτυξης - μαρκετινγκ: διοίκηση και νέες τεχνολογίες: εφαρμογή στο νομό Αρκαδίας

Katsoni, Vicky
Κατσώνη, Βασιλική

Η παρούσα μελέτη διερευνά την διείσδυση της τεχνολογίας και τις σχέσεις μεταξύ των τουριστικών καναλιών διανομής που χρησιμοποιούν οι τουρίστες για την αναζήτηση των πληροφοριών τους σχετικά με το ταξίδι τους, με το ψυχογραφικό τους προφίλ, δηλαδή με τον βαθμό που αναζητούν έναν νέο προορισμό ή κάτι γνωστό και οικείο, μέσα στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός τους για γενικές και ειδικές μορφές τουρισμού. Η ανάλυση των σχέσεων και των ερωτημάτων που προκύπτουν από τις παραπάνω συσχετίσεις, θα βοηθήσει στην εφαρμογή επιλογών συγκεκριμένων μεθόδων marketing που θα έχουν στόχο την αποτελεσματική ανάδειξη του τουριστικού προορισμού, καθώς θα γνωρίζουμε ποιό είναι το προφίλ του τουρίστα που επισκέπτεται τον τουριστικό προορισμό, ποια τουριστικά κανάλια διανομής και πληροφόρησης χρησιμοποιεί και ποιο συγκεκριμένο είδος τουρισμού έχει την τάση να χρησιμοποιεί περισσότερο.
Tourism destination organizations and individual businesses often find themselves making decisions concerning their tourism marketing management policy, without having a full understanding of how the distribution channel operators perceive and react to these strategic actions. This thesis proposes that if the proper distribution channels are developed, they can go a long way towards determining the patterns of destination use, penetrating target markets, and creating economic impact, as it is important to have an awareness of, and access to, effective distribution intermediaries. The specific objectives of this study were to compare the importance that international and domestic tourists attribute to various forms of information, both at tourism destinations and in the pre-trip context, and to carry out an analysis of their information sourcing behaviour, based on internal and external information sources, including the use of the Internet. Furthermore, as advances in electronic-based information and communication technologies (ICTs) are rapidly transforming social and economic conditions across the globe and affect tourism marketing management policies, developments and continued growth in ICT and its application in the tourism sector have empowered the tourism consumer and are driving significant change within the tourism industry. The thesis explores areas of ICT literacy, and concludes that a number of challenges must be addressed if the full benefit of the use and application of ICT in different kinds of tourism. The thesis draws the attention of all the stakeholders in the tourism sector to the need to support and promote ICT as the most effective tool for an effective tourism marketing management policy; aspects of psychographic analysis are also examined and their connection to tourism distribution channels is highlighted.

Τουριστική τμηματοποίηση αγοράς
Τουριστική καταναλωτική συμπεριφορά
Special kinds of tourism
Tourism marketing-management
Ειδικές μορφές τουρισμού
toyrism consumer behaviour
Τουριστικές πολιτικής ανάπτυξης
Tourism policies
Τουριστικό μάρκετινγκ-μανατζμεντ
Νέες τεχνολογίες στον τουρισμό
ICT in tourism

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences

BY_NC_ND*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)