Συχνότητα των ήπιων νευρολογικών σημείων σε ασθενείς με σχιζοφρενικού τύπου ψύχωση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Prevalence of neurological soft signs in patients with schizophrenic psychosis
Συχνότητα των ήπιων νευρολογικών σημείων σε ασθενείς με σχιζοφρενικού τύπου ψύχωση

Παναγιωτίδης, Παναγιώτης

Neurological soft signs
Trait-like marker
Sociodemographic factors
Schizophrenia
Δομικά χαρακτηριστικά
Σχιζοφρένεια
Ήπια νευρολογικά σημεία
Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)