Μελέτη της έκφρασης της ογκοπρωτεΐνης HER/2-neu/c-erb-B2 και της πρωτεΐνης TopoIIα σε διηθητικά καρκινώματα μαστού του ελληνικού πληθυσμού: συσχετισμός με άλλους βιολογικούς παράγοντες κλινικής σημασίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Evaluation of HER/2-neu/c-erb-B2 oncoprotein and TopoIIa protein expression in infiltrating breast cancer in the greek population: correlation with other clinically significant biological variables
Μελέτη της έκφρασης της ογκοπρωτεΐνης HER/2-neu/c-erb-B2 και της πρωτεΐνης TopoIIα σε διηθητικά καρκινώματα μαστού του ελληνικού πληθυσμού: συσχετισμός με άλλους βιολογικούς παράγοντες κλινικής σημασίας

Koutsoubi, Katerina
Κουτσούμπη, Αικατερίνη

Συσχέτιση TopoIIα πρωτεΐνης
Breast cancer prognostic variables
Προγνωστικοί δείκτες καρκινώματος μαστού
Υπερέκφραση TopoIIα
HER2 and TopoIIa correlation
Συσχέτιση TopoIIα γονιδίου
Γονίδιο TopoIIα
TopoIIa gene correlation
Συσχέτιση HER2 και TopoIIα
HER2 oncoprotein
TopoIIa overexpression
TopoIIa protein correlation
TopoIIa protein
TopoIIa gene
Ογκοπρωτεΐνη HER/2-neu
Πρωτεΐνη TopoIIα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)