ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΙΤΙΣΙΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΗΣΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΙΤΙΣΙΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΑΚΟΣ, ΗΛΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΠΡΟΣΔΙΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ, ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΥ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ, ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΑΛΙΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΗΡΚΕΣΕΝ ΕΠΙ ΕΝΝΕΑ ΗΜΕΡΑΣ, ΔΙΗΡΕΘΕΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΡΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΑ, ΕΞ ΩΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗΝ ΔΙΑΙΤΑΝ ΗΤΟΙ ΕΙΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΝ 500 ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΑΝΑ 24ΩΡΟΝ, ΕΝΩ ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑΙΑ ΕΙΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΚΗΝ ΤΟΙΑΥΤΗΝ ΗΤΟΙ ΕΙΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΝ 3.000 ΘΕΡΜΙΔΩΝ ΑΝΑ 24ΩΡΟΝ. ΩΣ ΥΛΙΚΟΝ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ. Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΣ, ΟΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ 14 ΑΤΟΜΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΟΣΗΛΕΥΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΜΑΣ, ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ 18 ΑΤΟΜΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΟΣΗΛΕΥΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΚΑΝΑ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΟΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. Η ΟΜΑΣ ΑΥΤΗ ΔΙΗΡΕΘΗ ΕΙΣ 5 ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ: Α' ΥΠΟΟΜΑΣ: ΚΙΡΡΩΣΕΙΣ. Β'ΥΠΟΟΜΑΣ: ΧΡΟΝΙΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ. ΑΙ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α' ΚΑΙ Β' ΣΥΝΕΠΥΚΝΩΘΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Β' ΕΙΣ ΜΙΑΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΚΙΡΡΩΣΕΩΝ. Γ' ΥΠΟΟΜΑΣ: ΟΞΕΙΑΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ. Δ' ΥΠΟΟΜΑΣ: ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΙ ΙΚΤΕΡΟΙ. Ε' ΥΠΟΟΜΑΣ: Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ (MINOR). ΕΚ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: 1) Η ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΕΝΕΦΑΝΙΣΕ ΛΙΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΝ ΑΥΞΗΣΙΝ, ΑΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΙΝ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)
INTO THE PRESENT WORK HAVE BEEN DEFINED: THE CONCENTRATIONS INTO THE SERUM OF THE BLOOD AND THE TOTAL CONJUGATED AND UNCONJUGATED BILIRUBIN DURING THE COURSEOF HYPERTHERMAL, HYPOTHERMAL AND AGAIN OF HYPERTHERMAL DIET. THE TIME SPENT IN APPLYING THE DIET LASTED NINE (9) DAYS AND HAS BEEN DIVIDED INTO THREE (3) DAYS INTERVALS, AMONG WHICH THE INTERMEDIATE ONE BELONGS TO AN HYPOTHERMAL DIET, SAY, OF 500 CALORIES FOR ANY 24 HOURS. THE OTHER 2-DAYS TERMINAL ONES ARE CORRESPONDING TO A DIET OF 3000 CALORIES FOR ANY 24 HOURS. AS A "MATERIA" HAS BEEN EMPLOYED TWO (2) GROUPS OF INDIVIDUALS: THE FIRST GROUP (A CONTROL GROUP) INCLUDED 14 INDIVIDUALS WHO HAVE BEEN TREATED AS SUFFERING FROM DISEASES, WHICH ARE NOT CONSIDERED BEING ABLE TO PROVOKE BILIRUBIN FLUCTUATIONS INTO THE SERUM OF THE BLOOD. THE SECOND GROUP INCLUDED 18 INDIVIDUALS, WHO HAVE BEEN TREATED AS SUFFERING FROM DISEASES, WHICH ARE NOT CONSIDERED TO PROVOKE BILIRUBIN FLUCTUATIONS INTO SERUM OF THE BLOOD. THIS GROUP HAS BEEN DIVIDED IN FIVE (5)SUB GROUPS, SAY: - (A) SUB GROUP: CIRRHOSIS - (B) SUB GROUP: CHRONIC ACTIVE HEPATITIS.THE SUB-GROUPS (A) AND (B) HAVE BEEN JOINTED TO ONE (I) ONLY BECAUSE TO THE SMALL NUMBER OF CASES PRESENTED IN THE SUB-GROUP (B), NAMELY THE CIRRHOSE SUB-GROUP. - (C) SUB GROUP: HEPATITIS ACUTE - (D) SUB GROUP: JAUNDICE OBSTRUENT - (E) SUB GROUP: THALASSEMIA (MINOR). OUT OF THE ABOVE MENTIONNED DETERMINATIONS EMERGED THE FOLLOWING ELEMENTS: A. INTO THE FIRST GROUP (ABSTRACT TRUNCATED)


Ελληνική γλώσσα

1976


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.