…Κυνηγώντας την μις Ελλάδα : (μια συνέντευξις με την δίδα Χρυσηιδα Ρόδη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)

…Κυνηγώντας την μις Ελλάδα : (μια συνέντευξις με την δίδα Χρυσηιδα Ρόδη) (EL)

Ταρσούλη, Γεωργία

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
συνέντευξη (EL)

Ταρσούλη, Γεωργία (EL)


Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Επίκαιρο ρεπορτάζ (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 8, Αρ. 360 (1931); 189 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.