Στο σπίτι του κ. Κωστή Παλαμά : (μια συνέντευξι που… δεν εδόθηκε)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1932 (EL)

Στο σπίτι του κ. Κωστή Παλαμά : (μια συνέντευξι που… δεν εδόθηκε) (EL)

Κοτζιούλας, Γ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
συνέντευξη (EL)

Κωστής Παλαμάς, Φιλολογική κριτική (EL)
Κοτζιούλας, Γεώργιος (1909-1956) (EL)


Ελληνική γλώσσα

1932-06-03


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Φιλολογικές εκστρατείες (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 9, Αρ. 418 (1932); 274-5 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.