Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1903 (EL)
Ανοικταί επιστολαί : δια το Β. Θέατρον και δια την δραματικήν σχολήν του Ωδείου (EL)

Νιρβάνας, Παύλος
Ράδος, Κωνστ. Ν.
Ξενόπουλος, Γρηγ.

"συνέχεια από το προηγούμενον φύλλον". Αποτελεί συνέχεια των δημοσιεύσεων για την ίδρυση της δραματικής σχολής στο Ωδείο Αθηνών και τον Τρουφιέ. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επιστολή (EL)

Ράδος, Κωνσταντίνος Ν. (1862-1931) (EL)
Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951) (EL)
θέατρο, Τρουφιέ, Δημήτριος Κορομηλάς, Βασιλικό Θέατρο, Βλάχος, Οικονόμου. (EL)
Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Κριτική

1903-04-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 7 (1903); 201-208 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.