Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)

[άτιτλο] (EL)

Παλαμάς, Κωστής

εισαγωγικό ανυπόγραφο σημείωμα: "Δια την κατωτέρω δημοσιευομένην μελέτην του κ. Σταματιάδου επί του γλωσσικού ζητήματος, ο ποιητής Κωστής Παλαμάς μας έστειλε το μικρόν αυτό προοίμιον". (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μελέτη (EL)

Παλαμάς, Κωστής (1859-1943) (EL)
γλωσσικό ζήτημα, Σταματιάδης (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-04-15


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 8 (1903); 233-235 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.