Ανοικταί επιστολαί δια το Ωδείον Αθηνών : επιστολή Ε΄: προς τον κύριον Γ. Αξιώτην

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνοικταί επιστολαί δια το Ωδείον Αθηνών : επιστολή Ε΄: προς τον κύριον Γ. Αξιώτην (EL)

Λαμπελέτ, Γεώργιος

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επιστολή (EL)

Λαμπελέτ, Γεώργιος (1875-1945) (EL)
μουσική, κλασικισμός, Γερμανία, Ωδείο Αθηνών, Γεώργιος Νάζος, Ωδείο Πειραιώς (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-05-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 9 (1903); 283-292 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.