Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)

Ιταλική ποίησις (EL)

, [ανυπόγραφο]

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μελέτη (EL)

0 (EL)
Ιταλία, ποίηση, Ιταλική λογοτεχνία (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-07-01


Κριτική (EL)

Σημειώσεις (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 13 (1903); 422 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.