Το ναυτικόν του Βυζαντίου κατά τον δέκατον αιώνα : σκάφη, όπλα, οργάνωσις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)
Το ναυτικόν του Βυζαντίου κατά τον δέκατον αιώνα : σκάφη, όπλα, οργάνωσις (EL)

Γούδας, Μιχαήλ

"Τω φίλω Ν. Π. Δημητρακοπούλω. Δικηγόρω" (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μελέτη (EL)

Γούδας, Μιχαήλ (EL)
Βυζάντιο, ναυτικό, ναυπηγία, στόλος (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-08-15


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 16 (1903); 527-553 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.