Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)

Πως απέθανε το άγαλμα (EL)

Αναστασόπουλος, Δημήτριος Α.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
μελέτη (EL)

χριστιανισμός, θρησκεία, ζωγραφική, γλυπτική (EL)
Αναστασόπουλος, Δημήτριος Α. (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-10-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. [19-20] (1903); 606-614 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.