Δυο ανέκδοτες επιστολές του Σολωμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)

Δυο ανέκδοτες επιστολές του Σολωμού (EL)

Ροντάκης, Γ.
Λαμπελέτ, Γ. ; μτφ.
Σολωμός, Διονύσιος

Περιλαμβάνει επιστολή του αποστολέα των επιστολών Γ. Ροντάκη. Δύο επιστολές του Σολωμού "προς τον Γεώργιον Μαρκορεί" με ημερομηνίες "27 Σεπτεμβρίου 1830" και "Κέρκυρα 5 Απριλίου 1831". Φέρει υποσημείωση με τα αρχικά "Σ. Μ. " (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
επιστολή (EL)

Ροντάκης, Γεώργιος Κ. (EL)
Σολωμός, Διονύσιος (1798-1857) (EL)
Λαμπελέτ, Γεώργιος (1875-1945) (EL)


Κριτική

Ελληνική γλώσσα

1903-12-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 23-24 (1903); 766-768 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.