Περίπλους Μακεδονίας και ελλάσονος Ασίας μετά των ταύτη προσκειμένων μεγαλονήσων (κεφάλαιον ΙΔ`) - Το αρχιπέλαγος των Εκατοννήσων και ο κόλπος του Αδραμυττίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠερίπλους Μακεδονίας και ελλάσονος Ασίας μετά των ταύτη προσκειμένων μεγαλονήσων (κεφάλαιον ΙΔ`) - Το αρχιπέλαγος των Εκατοννήσων και ο κόλπος του Αδραμυττίου (EL)

Φρεαρίτης, Κ. Κ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Πανδώρα

1970-01-01


Νικόλαος Δραγούμης (1809-1879); Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος (1815 — 1891); Αλέξανδρος Ρίζ (EL)

Πανδώρα; τεύχος 292; σελ. 73-86 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.