Πως κατακτώνται η καρδιές!... : (ένα πολύκροτο ερωτικό μάθημα της "μοιραίας" Μάρλεν Ντήτριχ που δημοσιεύθηκε εσχάτως στο μεγάλο αμερικανικό περιοδικό "Κλάσσικ Μόβι")

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1935 (EL)
Πως κατακτώνται η καρδιές!... : (ένα πολύκροτο ερωτικό μάθημα της "μοιραίας" Μάρλεν Ντήτριχ που δημοσιεύθηκε εσχάτως στο μεγάλο αμερικανικό περιοδικό "Κλάσσικ Μόβι") (EL)

Ντήτριχ, Μαρλέν

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Dietrich, Marlene (1901-1992) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Μπουκέτο

Ελληνική γλώσσα

1935-02-07


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Από τη ζωή των μεγάλων "αστέρων" (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 12, Αρ. 571 (1935); 313,319 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.