Ανάλεκτα: ο πλανήτης Ήφαιστος. Ανέκδοτον Θιέρσου. Οι αδάμαντες της βασιλίσσης Ισαβέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)

Ανάλεκτα: ο πλανήτης Ήφαιστος. Ανέκδοτον Θιέρσου. Οι αδάμαντες της βασιλίσσης Ισαβέλλας (EL)

[Ανωνύμως],

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Σαββατιαία Επιθεώρησις

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Σταύρος Ι. Βουτυράς (1841-1923) (EL)

Σαββατιαία Επιθεώρησις; Τεύχος 40 (Έτος Α΄); σελ. 640 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.