Το τάξιμον (Νεαπολιτανικόν διήγημα)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο τάξιμον (Νεαπολιτανικόν διήγημα) (EL)

Giacomo, Salvatore
Γβ. (μτφρ.),

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Εκλεκτά Μυθιστορήματα

Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Αθηναι : Τυπογραφείο της Κορρίνης (EL)

Εκλεκτά Μυθιστορήματα; Τεύχος 10 (Έτος Θ΄); σελ. 77-78 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.