Ο Φασουλής πολέμους απηχών ρεμβάζει στα πεδία των μαχών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1907 (EL)

Ο Φασουλής πολέμους απηχών ρεμβάζει στα πεδία των μαχών (EL)

Σουρής, Γεώργιος Χ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Άρθρο που αξιολογήθηκε από ομότιμους αξιολογητές (EL)


Ο Ρωμηός

Ελληνική γλώσσα

1907-01-01


Γεώργιος Σουρής (1853 - 1919) (EL)

Ο Ρωμηός; Τεύχος 1006 (Έτος ΚΓ΄); σελ. 3-4 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια’ Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.