Η ανέκδοτη αυτοβιογραφία του ποιητού Ανδρέα Λασκαράτου : μετάφρασις εκ του ιταλικού και υποσημειώσεις του κ. Χαρίλ. Αντωνάτου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1970 (EL)

Η ανέκδοτη αυτοβιογραφία του ποιητού Ανδρέα Λασκαράτου : μετάφρασις εκ του ιταλικού και υποσημειώσεις του κ. Χαρίλ. Αντωνάτου (EL)

Λασκαράτος, Ανδρέας
Αντωνάτος, Χ. ; μετ.

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
απομνημόνευμα (EL)

Λασκαράτος, Ανδρέας (1811-1901) (EL)
Αντωνάτος, Χαρίλαος Κ. (EL)


Ελληνική γλώσσα

1970-01-01


Κωνσταντίνος Ι. Θεοδωρόπουλος (EL)

Μπουκέτο; Τόμ. 2, Αρ. 86 (1925); 807 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.