Η υγεία των εργαζομένων και η νέα οικονομία της διεθνούς αγόρας μισθωτής εργασίας: προβληματισμοί και προτάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η υγεία των εργαζομένων και η νέα οικονομία της διεθνούς αγόρας μισθωτής εργασίας: προβληματισμοί και προτάσεις

Ταργουτζίδης, Αντώνης
Αντωνοπούλου, Λίλα

Οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων Υγείας και Ασφάλισης στην Ευρώπη που αποσκοπούν στη μείωση των δημοσίων δαπανών υγείας, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης του χώρου της παραγωγικής διαδικασίας που συντελούνται σε παγκόσμια κλίμακα και αναδεικνύουν νέους «ευέλικτους» τρόπους εργασίας, συντείνουν στην αποδιάρθρωση της υγείας των εργαζομένων, οι οποίοι εκτίθενται στις προσταγές της νέας οικονομίας της διεθνούς αγοράς μισθωτής εργασίας. Η μελέτη διερευνά κριτικά τα μοντέλα ασφάλισης επαγγελματικού κινδύνου που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά την εφαρμογή τους. Ακολούθως παρουσιάζονται οι συνέπειες των τάσεων απορρύθμισης των εθνικών συστημάτων Υγείας και Ασφάλισης στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, που συναρτώνται με την τελική πρόταση, την οποία διατυπώνουμε.

Text

Ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου
Μεταρρυθμίσεις υγείας
Ευέλικτη εργασία
Ανισότητες υγείας


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-03T06:09:46Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.