Πληθωρισμός και παραγωγικότητα: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της αιτιότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠληθωρισμός και παραγωγικότητα: μια εμπειρική έρευνα για την Ελλάδα με την ανάλυση της αιτιότητας

Αδαμόπουλος, Αντώνης
Δριτσάκη, Μελίνα
Δριτσάκη, Χάιδω

Η εργασία αυτή προσπαθεί να αναλύσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της Ελλάδας. Για την αναζήτηση της σχέσης αυτής χρησιμοποιούμε ετήσια στοιχεία για την περίοδο 1960-2002 και εφαρμόζουμε την ανάλυση της αιτιότητας κατά Granger, βασισμένη στο υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι υπάρχει σχέση αιτιότητας μεταξύ του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας στην οικονομία της Ελλάδας.

Text

Συνολοκλήρωση
Αιτιότητα
Πληθωρισμός
Παραγωγικότητα


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-04T08:22:19Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.