Διεθνή λογιστικά πρότυπα (I.A.S.) και βασικές λογιστικές αρχές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Διεθνή λογιστικά πρότυπα (I.A.S.) και βασικές λογιστικές αρχές

Καραγιώργος, Θεοφάνης

Οι αρχές και οι κανόνες που χρησιμοποιούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) έχουν πολλά κοινά σημεία με τις βασικές λογιστικές αρχές που επιβάλλει το λογιστικό σχέδιο και η λογιστική θεωρία, καθώς και ο βασικός νόμος 2190/20 που διέπει τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών στη χώρα μας. Από τη στιγμή που ανέκυψε η ανάγκη εφαρμογής των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα, άρχισαν να ακούγονται πολλές επιφυλάξεις και ανησυχίες για την εφαρμογή τους. Για να καταστεί κατανοητό στους αναγνώστες το πώς θα επηρεάσει η εισαγωγή των προτύπων το περιεχόμενο και την υπόσταση των βασικών λογιστικών αρχών, επιχειρείται παρακάτω η παράσταση των βασικών αρχών που αναφέρουν τα Δ.Λ.Π. σε αντιδιαστολή με αυτές που χρησιμοποιούμε στη χώρα μας.

Text

Λογιστικές αρχές
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-05T13:38:42Z

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.