Πρός μια ευρωπαϊκή κοινωνία και κουλτούρα: ερωτηματικά, προβληματισμοί, προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Πρός μια ευρωπαϊκή κοινωνία και κουλτούρα: ερωτηματικά, προβληματισμοί, προοπτικές

Καρασαββίδου, Ελεονώρα

Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γενικά και της γυναικείας επιχειρηματικότητας ειδικότερα. Η Ε.Ε. αναδεικνύοντας τη σημασία αυτού του φαινομένου ορίζει ως «όραμα» για την περίοδο 2000 - 2006, τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Κοινωνίας, Κατάρτισης και Κουλτούρας». (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2000). Τομή στην μέχρι τώρα σχετική με την επιχειρηματικότητα πολιτική της Ε.Ε., αποτελεί η απόφαση της ένταξης της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας στον οδηγό σπουδών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα, της συστηματοποίησης της συνεργασίας εκπαιδευτικών μονάδων επιχειρήσεων και της προώθησης και της προβολής της εικόνας του/της επιχειρηματία. Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται: (i) η κριτική επισκόπηση της σχετικής με την επιχειρηματικότητα και τον/ την επιχειρηματία βιβλιογραφίας - αρθρογραφίας, (ii) η παρουσίαση ενός θεωρητικού υποδείγματος της επιχειρηματικής διαδικασίας, (iii) η διατύπωση συμπερασμάτων, προβληματισμών και ερωτηματικών όσον αφορά στην προοπτική της ανάπτυξης μίας Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Κοινωνίας και Κουλτούρας.

Text

Επιχειρηματική διαδικασία
Εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματίας
Επισκόπηση βιβλιογραφίας
Κίνητρα


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-05T14:11:23Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.