Αξιολογώντας συναρτήσεις παραγωγής της ελληνικής οικονομίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Αξιολογώντας συναρτήσεις παραγωγής της ελληνικής οικονομίας

Πέκος, Γεώργιος
Κατσούλη-Κάτου, Ελένη
Στεφανίδης, Γεώργιος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει την ευαισθησία ως προς την εξειδίκευση των συναρτήσεων παραγωγής και ως προς τη μέθοδο εκτιμήσεως που χρησιμοποιείται, βασικών παραμέτρων της παραγωγικής διαδικασίας, όπως είναι η τεχνολογική πρόοδος, οι κλίμακες αποδόσεων στην παραγωγή και ο συντελεστής υποκαταστάσεως του κεφαλαίου ως προς την εργασία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού υιοθετήθηκαν οι συναρτήσεις παραγωγής Cobb-Douglas, CES και Translog, εφαρμόσθηκαν οι μέθοδοι OLS, ILS, SURE, 2SLS και 3SLS και χρησιμοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο 1970-2004. Η εργασία καταλήγει στο ότι η συνάρτηση παραγωγής Translog συμπεριφέρεται καλύτερα από τις άλλες συναρτήσεις παραγωγής που χρησιμοποιήθηκαν.

Text

CES
Συναρτήσεις παραγωγής
Cobb-Douglas
Translog


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-05T16:26:25Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.