Μεταφορά πληροφοριών μεταξύ χρηματαγορών για μετοχές που εμπορεύονται σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια ταυτόχρονα: αναφορές και εμπειρικά αποτελέσματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταφορά πληροφοριών μεταξύ χρηματαγορών για μετοχές που εμπορεύονται σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια ταυτόχρονα: αναφορές και εμπειρικά αποτελέσματα

Κουλακιώτης, Αθανάσιος

Αυτό το άρθρο αναφέρεται σε εργασίες που έχουν μελετήσει το φαινόμενο της ανάπτυξης των παγκόσμιων χρηματιστηρίων και της μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ τους, κυρίως με GARCH μοντέλα. Εμείς εδώ λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο εργασίες που μελετούν τις αλλαγές στις τιμές των χρηματαγορών στις τωρινές συναλλαγές αλλά και στις μελλοντικές. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη εμπόδια τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των χρηματαγορών, όπως επίσης και εργασίες που αποβλέπουν στην εξήγηση αυτού του γεγονότος εμπειρικά. Τέλος, γίνεται αναφορά σε μετοχές που εμπορεύονται σε περισσότερα από ένα χρηματιστήρια ταυτόχρονα και μπορούν να επηρεάσουν τόσο τη λειτουργία των χρηματαγορών όσο και τη μεταφορά πληροφοριών.

Text

Δομή χρηματαγορών
GARCH
Μεταφορά πληροφοριών


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-05T16:57:44Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.