Διερευνώντας οικονομικούς δείκτες με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων: "τα προβλήματα στις υποθέσεις αιτιότητας δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να εvτοπιστούν, ιδιαίτερα όταν η σχέση φαίνεται αρκετά λογική ή όταν ικανοποιεί μια δημοφιλή προκατάληψη" D. Huff

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Διερευνώντας οικονομικούς δείκτες με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων: "τα προβλήματα στις υποθέσεις αιτιότητας δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να εvτοπιστούν, ιδιαίτερα όταν η σχέση φαίνεται αρκετά λογική ή όταν ικανοποιεί μια δημοφιλή προκατάληψη" D. Huff

Κουτσουπιάς, Νίκος

Οι μέθοδοι της συμβατικής στατιστικής πολλές φορές εφαρμόζονται από ερευνητές σε οικονομικού περιεχομένου δεδομένα, χωρίς συχνά να τους απασχολούν οι λεπτομέρειες του φαινομένου που μελετούν. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται δύο μέθοδοι της Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων, η Ταξινόμηση κατ' Αύξουσα Ιεραρχία και η Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών, που επιτρέπουν στον ερευνητή να προσεγγίζει τα υπό εξέταση δεδομένα χωρίς τη χρήση μοντέλων ή υποθέσεων. Οι μέθοδοι αυτές μετά το μετασχηματισμό των δεδομένων σε ποιοτικού περιεχομένου χαρακτήρες, πέρα από τη διερεύνηση και ερμηνεία της οικονομικής πληροφορίας στα δεδομένα, παρέχουν και τη δυνατότητα μελέτης της εξέλιξης της σχετικής θέσης κάθε υποκειμένου ως προς τα υπόλοιπα, όταν πρόκειται για διαχρονικά δεδομένα.

Text

Ταξινόμηση κατ΄ αύξουσα ιεραρχία
Κλαδική σύνθεση ΑΕΠ και απασχόλησης
Ανάλυση δεδομένων
Οικονομικοί δείκτες
Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-05T17:39:54Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.