Ο τομέας υγείας στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ τομέας υγείας στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία

Λιαρόπουλος, Λυκούργος
Καϊτελίδου, Δάφνη
Σίσκου, Όλγα

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφονται η πορεία ανάπτυξης του υγειονομικού συστήματος μέσα από τις μεταρρυθμίσεις της τελευταίας εικοσαετίας, καθώς, επίσης, και οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που αυτές επέφεραν. Με το Ν. 1397/83 τέθηκαν τα θεμέλια για τη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μεταξύ των στόχων ήταν η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, η περιφερειακή συγκρότηση και η ολοκλήρωση του συστήματος με την ανάπτυξη δομών Π.Φ.Υ. Ωστόσο, η ενασχόληση του κράτους αποκλειστικά με την προσφορά υπηρεσιών χωρίς την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου οδήγησε σε φαινόμενα προκλητής ζήτησης, που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών, οι οποίες με τη σειρά τους εγείρουν προβλήματα προσβασιμότητας. Πρόσθετα, οι γεωγραφικές ανισότητες δεν αμβλύνθηκαν καθώς στην επαρχία κατασκευάστηκαν σύγχρονες μονάδες υγείας, οι οποίες όμως αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στελέχωσης. Με τον μεταγενέστερο Ν. 2889/2001 επιχειρήθηκε ο περιορισμός του κόστους και η βελτίωση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, στόχοι που εν μέρει μόνο επετεύχθησαν καθώς η πλήρης εφαρμογή των αντίστοιχων μέτρων πολιτικής δεν ήταν πρακτικά εφικτή.

Text

Υγειονομικές μεταρρυθμίσεις
Εθνικό Σύστημα Υγείας
Δαπάνες υγείας
Αποτελέσματα μεταρρυθμίσεων


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-06T06:43:35Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.