Βιώσιμη χρήση νερού στις πόλεις και τα συστήματα τιμολόγησης. Η ευρωπαική εμπειρία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Βιώσιμη χρήση νερού στις πόλεις και τα συστήματα τιμολόγησης. Η ευρωπαική εμπειρία

Μπίθας, Κωνσταντίνος Π.

Η εντεινόμενη σπανιότητα υδάτινων πόρων έχει προκαλέσει την ανάπτυξη σημαντικών πολιτικών για την αντιμετώπιση της. Κυρίαρχη παράμετρος στις σύγχρονες πολιτικές είναι το αίτημα για βιώσιμη διαχείριση και χρήση των υδάτινων πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν άρθρο ερμηνεύει την έννοια της βιώσιμης χρήσης του νερού στον αστικό χώρο. Αφού προταθούν επιχειρησιακές συνθήκες για τον ορισμό της βιώσιμης χρήσης, εξετάζονται πέντε ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις και συγκρίνονται με το πλαίσιο της βιώσιμης χρήσης. Η συστηματική υποτιμολόγηση που διαπιστώνεται εξετάζεται συστηματικά στο πλαίσιο της οικονομικής ανάλυσης και εντοπίζονται οι κύριες επιπτώσεις της. Τέλος, στα πλαίσια της οικονομικής ανάλυσης διερευνώνται και οι επιπτώσεις των τιμολογιακών πολιτικών που αποβλέπουν στην επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Text

Αποδοτική χρήση νερού
Διαχείριση ζήτησης
Βιώσιμη χρήση νερού
Τιμολόγηση νερού


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-06T06:55:59Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.