Η ποιότητα των υπηρεσιών στο σύστημα υγείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ποιότητα των υπηρεσιών στο σύστημα υγείας

Οικονομοπούλου, Χριστίνα Β.

Η υγεία για τον άνθρωπο και την κοινωνία έχει την έννοια της απόλυτης συνθήκης, προκειμένου να έχει νόημα κάθε άλλη δραστηριότητα. Έτσι, η συστηματική παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο της κοινωνικής προσφοράς στο άτομο. Η ποιοτική διάσταση της παροχής αυτής, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, εστιάζει στο σύστημα παραγωγής των υπηρεσιών αυτών, την πρόληψη, την ομαδική εργασία, τη μέτρηση, τον εργαζόμενο και στην αφοσίωση τόσο του ίδιου όσο και της ηγεσίας στην επιδίωξη της διαρκούς βελτίωσής της. Ιδιαίτερα για τη φροντίδα, η ποιότητα συνοψίζεται στο όφελος το οποίο προκύπτει για τον ασθενή. Οι επιδόσεις της αναζητούνται τόσο στο τεχνικό και το διαπροσωπικό μέρος όσο και στην κτηριακή υποδομή του συστήματος υγείας και αξιολογείται ως προς τη δομή του, ως προς τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών και ως προς το αποτέλεσμα.

Text

Σύστημα υγείας
Υπηρεσίες υγείας
Ποιότητα
Βελτίωση ποιότητας


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-06T09:48:06Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.