Διερεύνηση της ισχύος των μοντέλων πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης στα πλαίσια του ελληνικού χρηματιστηρίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιερεύνηση της ισχύος των μοντέλων πρόβλεψης εταιρικής πτώχευσης στα πλαίσια του ελληνικού χρηματιστηρίου

Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Π.
Φουρκαλίδης, Χαρίσης Δ.
Παπαδόπουλος, Δημήτριος Λ.

Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε ορισμένα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με την εταιρική πτώχευση. Αρχικά, ασχολούμαστε με τον ορισμό, τις αιτίες και τις συνέπειες του εν λόγω φαινομένου. Ακολούθως παραθέτουμε μία σύντομη ανασκόπηση των στατιστικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης. Η χρήση μοντέλων από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για την πρόβλεψη της πτώχευσης των εταιριών του ελληνικού χρηματιστηρίου μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, γενικά, η χρονική υστέρηση, το ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο και οι μεταβολές του περιβάλλοντος λειτουργίας των εταιριών καθιστούν αυτά τα μοντέλα ακατάλληλα για τον παραπάνω σκοπό. Κατά συνέπεια, υπάρχει ανάγκη δημιουργίας παρόμοιων στατιστικών μοντέλων με σύγχρονα στοιχεία ελληνικών εταιριών.

Text

Στατιστικά μοντέλα πρόβλεψης
Εταιρική πτώχευση
Ελληνικό χρηματιστήριο


Ελληνική γλώσσα

2009-11-06T09:54:43Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.