Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η αξιολόγηση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Προκλήσεις, τάσεις, προοπτικές

Πετρίδου, Ευγενία

Η οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι ανάγκες για στρατηγική ανάπτυξη και οικονομική ανταποδοτικότητα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της Ευρώπης, προϋποθέτουν την ύπαρξη διαδικασιών και συστημάτων διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητάς τους σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Από την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, μετά τις επιταγές ανάλογων διακηρύξεων των Ευρωπαίων ηγετών (Μπολόνια 1999, Πράγα 2001, Βερολίνο 2003), γίνεται πλέον συστηματική προσπάθεια από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κρίσιμη περίοδο αποτελεί η διετία 2003-2005, κατά τη διάρκεια της οποίας καλούνται όλες οι χώρες-κράτη μέλη να θεσμοθετήσουν τα εθνικά τους συστήματα διασφάλισης της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες της Ε.Ε. που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι τάσεις που διαμορφώνονται, οι προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, ώστε να καταφέρει να παρακολουθήσει το ρυθμό αυτών των προκλήσεων, και οι μεμονωμένες προσπάθειες που έχουν γίνει, παρουσιάζονται και σχολιάζονται στην παρούσα εργασία.

Text

Αξιολόγηση
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Ποιότητα
Ανώτατη εκπαίδευση
Ελλάδα
Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης


Ελληνική γλώσσα

2009-11-06T10:37:01Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.