Η στρατηγική τιμολόγησης στο Βιομηχανικό Marketing

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η στρατηγική τιμολόγησης στο Βιομηχανικό Marketing

Σπάτας, Ευάγγελος

Η στρατηγική τιμολόγησης στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (ΒΜ) είναι άμεσα αλληλοσχετιζόμενη με το παραγόμενο αγαθό, τη διανομή, την τοποθέτησή του, αλλά και με τη στρατηγική της προώθησής του στη βιομηχανική αγορά. Οι αποφάσεις τιμολόγησης λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα κόστη, τις συνθήκες ζήτησης στη βιομηχανική αγορά, τον ανταγωνισμό και τις κρατικές παρεμβάσεις. Οι αποφάσεις τιμολόγησης και η πολιτική προϊόντος (Product Policy) είναι αδιαχώριστες και οπωσδήποτε εξισορροπούνται μέσα σ' ένα ευρύ πλαίσιο κατάτμησης - τεμαχισμού της βιομηχανικής αγοράς. Οι αποφάσεις τιμολόγησης πρέπει να εδράζονται σ' εκείνους τους αντικειμενικούς σκοπούς οι οποίοι είναι συμβατοί με τους αντικειμενικούς σκοπούς του Marketing της εταιρίας. Η προσδιορισθείσα τιμή του βιομηχανικού προϊόντος πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη κόστους, γι' αυτό και επιδιώκεται από τον εκάστοτε Marketing Manager ο κατάλληλος τρόπος προσέγγισης και επίλυσης του προβλήματος της σχέσης τιμολόγησης με τα είδη του κόστους. Έτσι, αναλύονται και εξετάζονται οι γνωστές Καμπύλες Βραχυπρόθεσμου Κόστους και οι Καμπύλες Μακροπρόθεσμου Κόστους. Τέλος, η τιμολόγηση με βάση τον Κύκλο Ζωής Προϊόντος αφορά τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν νέα τεχνολογία. Ειδικότερα, πότε αυτό το προϊόν θα προστεθεί στην υπάρχουσα γκάμα, πώς αυτό θα τιμολογηθεί σε σχέση με τα κυκλοφορούντα στην αγορά προϊόντα. Γενικώς, ο βαθμός τεχνολογικής διαφοροποίησης του προϊόντος υπαγορεύει και τον τρόπο τιμολόγησης του, πάντοτε σε συνδυασμό με τον κύκλο ζωής του.

Text

Βιομηχανικός Marketing Manager
Φυσική διανομή
Βιομηχανική αγορά
Κύκλος ζωής προϊόντος
Ανταγωνισμός
Βιομηχανικός αγοραστής
Κόστος
Βιομηχανικό Mάρκετινγκ (Β.Μ.)


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-09T08:36:36Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.