Η στρατηγική συμπεριφορά των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Επιχειρήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η στρατηγική συμπεριφορά των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Επιχειρήσεων

Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Γλαβέλη, Νίκη
Φωτιάδης, Θωμάς

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, που πλέον δραστηριοποιούνται σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εξασφαλίζονται δυσκολότερα, διαρκούν λιγότερο, απαιτούν πολλαπλάσιους πόρους και σε κάθε περίπτωση πρέπει να στηρίζονται στη στρατηγική διοίκηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμπεριφορά των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. σε σχέση με τη διαμόρφωση της αποστολής, τον καθορισμό των στόχων, την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και την επιλογή στρατηγικών. Στα αποτελέσματα των μετρήσεων καταγράφεται περιορισμένη χρήση της επιχειρησιακής στρατηγικής, η οποία επικεντρώνεται στα εργαλεία ανάλυσης του περιβάλλοντος, στις τακτικές υιοθέτησης ποσοτικών κυρίως στόχων και στις πολιτικές ικανοποίησης του πελάτη. Οι εργαζόμενοι, οι μέτοχοι και το κοινωνικό σύνολο θεωρούνται ομάδες δευτερεύουσας σημασίας.

Text

Ελλάδα
Στρατηγική Διοίκηση
Στρατηγική Συμπεριφορά
Έρευνα
Επιχειρήσεις Εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
Στρατηγικός Σχεδιασμός


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-09T09:33:19Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.