Η ανάπτυξη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η ανάπτυξη λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων στη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας

Γκίνογλου, Δημήτριος
Ταχυνάκης, Παναγιώτης
Πρωτόγερος, Νικόλαος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να εξεταστεί ο ρόλος των στελεχών διοίκησης παραγωγής στην ανάπτυξη και δημιουργία κινήτρων υποκίνησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Δεύτερο, να καταγραφούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των συστημάτων αμοιβής της εργασίας καθώς και να παρουσιαστούν οι κοινωνικές και ηθικές ανταμοιβές της εργασίας. Τέλος, να μελετηθεί η αρχιτεκτονική δομή μιας πληροφοριακής πλατφόρμας, βασισμένη στην XML, που στοχεύει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την κατασκευή μιας πιλοτικής εφαρμογής.

Text

Παραγωγικότητα της Εργασίας
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
Κίνητρα και Συστήματα Υποκίνησης της Εργασίας
Γλώσσες Προγραμματισμού


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-09T10:04:39Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.