Η μέθοδος Balanced Scorecard: δυνατότητες και προϋποθέσεις επιτυχίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η μέθοδος Balanced Scorecard: δυνατότητες και προϋποθέσεις επιτυχίας

Τζελέπογλου, Ρήγας Δ.

Η μέθοδος μέτρησης της επίδοσης της επιχειρηματικής δράσης συνήθως περιορίζεται στις παραδοσιακές -λογιστικής κυρίως βάσηs- μεθόδους. Η μέθοδος Balanced Scorecard επεκτείνει τις μετρήσεις περιλαμβάνοντας και τα άυλα στοιχεία της επιχείρησης, παρέχοντας ουσιαστική συμβολή τόσο στην κατάρτιση της στρατηγικής των επιχειρήσεων όσο και στην αξιολόγηση της πορείας της προς τους στρατηγικούς της στόχους. Δίδονται οι έννοιες, τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της μεθόδου, οι δυνατότητες της μεθόδου, όσο και τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για την εφαρμογή της.

Text

Άυλα στοιχεία
Στρατηγική
Μέτρηση απόδοσης
Balanced Scorecard


Ελληνική γλώσσα

2009-11-09T10:10:23Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.