Η οικονομική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Η οικονομική διάσταση της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων

Τσιάκης, Θεοδόσιος
Πέκος, Γεώργιος
Στεφανίδης, Γεώργιος

Η ασφάλεια ενός πληροφοριακού συστήματος είναι ένα σύνολο απαιτήσεων και αναγκών του οργανισμού που εξυπηρετεί. Ασφαλές θεωρείται εκείνο το σύστημα στο οποίο απαιτείται ένα μεγάλο και μη αποδεκτό χρονικό διάστημα και υψηλά χρηματικά ποσά για να παραβιαστεί. Η διάσταση αυτή του κόστους για τη διασφάλιση ενός συστήματος, προκειμένου να καταστεί απαραβίαστο, αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πλήρες και απόλυτα ασφαλές σύστημα δεν υπάρχει. Υφίσταται όμως η μετάβαση από ένα ανασφαλές σύστημα σε ένα συνολικά ασφαλές.

Text

Ασφάλεια
Κίνδυνος
Κόστος


Ελληνική γλώσσα

2009-11-09T11:04:43Z
2006


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.