Ανάλυση και πρόβλεψη του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 1988

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Ανάλυση και πρόβλεψη του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 1988

Χριστοδούλου, Πέτρος

Στην παρούσα έρευνα, εξετάζεται η καταλληλότητα διαφόρων συναρτήσεων χρονικής τάσης (σιγμοειδών) για την ανάλυση και πρόβλεψη της εξέλιξης του Ελληνικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 1988. Η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα απαιτεί ανάλογες διορθώσεις και αποδίδεται στην ύπαρξη οικονομικών/εμπορικών κύκλων, οι οποίοι εντοπίζονται με τη βοήθεια περιοδικών (ημιτονοειδών) συναρτήσεων. Τέλος, παρουσιάζονται οι προβλέψεις που γίνονται με τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο.

Text

Οικονομικοί Κύκλοι
Σιγμοειδείς Συναρτήσεις
Αυτοσυσχέτιση
Ελληνικό ΑΕΠ
Προβλέψεις


Ελληνική γλώσσα

2006
2009-11-10T07:21:39Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.