δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

Le capital humain et physique dans l'économie

Belegris-Robolis, Athena
Michaelides, Panayotis
Lapatsioras, Spyros

L'objet de ce papier concerne l'estimation du capital humain et physique dans l'économie grecque au cours de la période 1988-1998. Pour y parvenir nous avons appliqué le modèle de Solow (1957) et le modèle de Mankiw, Romer et Weil (1992), qui constitue une extension du modèle de Solow en comprenant le capital humain. A partir du modèle de Solow on a estimé le capital physique et sur la base de Mankiw, Romer et Weil, le capital humain. Les données statistiques pour la recherche proviennent du Service Statistique National de Grèce. Au vu des résultats économétriques, les deux modèles ap¬pliqués sont très satisfaisants. En effet, les modèles peuvent décrire, de manière satisfaisante, la technologie de production en Grèce, pendant la période examinée. Néanmoins avec la procédure appropriée nous avons constaté l'existence d'une multicollinearité. Cela signifie que les relations entre le capital physique et humain, au cours de la période 1988-98, sont linéaires. Il semble allors que l'économie grecque trouve devant un carrefour, où elle doit abandonner les relations linéaires entre le capital et le travail et entrer dans le processus de l'accroissement diachronique de la proportion du capital par rapport au travail. Cette condition est essentielle pour 1' acroissement du produit en long terme. Autrement, les relations entre le capital et le travail, à moyen et à long terme ne seraient pas favorables au développement du pays.

Text

Capital humain et physique
Économie grecque
Développement économique


Γαλλική γλώσσα

2009-11-11T08:39:40Z
2006


University of Macedonia, Economic and Social Sciences
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.