δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)

De la contingence du concept de mondialisation

Dischamps, Jean-Claude

Dans cet article l'auteur affirme que la mondialisation n'a historiquement été engendrée et conduite que par une fraction minoritaire des populations du monde, toujours par sa partie économiquement la plus avancée et développée. Elle n'a jamais dépendu de façon autonome et volontariste de la majorité de l'humanité, pas plus aujourd'hui que dans les siècles passés, ni ne lui a significativement bénéficié, alors que ses conséquences défavorables ont toujours pu néanmoins l'affecter directement ou indirectement sous de nombreuses formes et par de nombreux canaux. C'est pourquoi le concept de mondialisation est devenu un sujet de réflexion, d'étude et de discussion pour les économistes contemporains. Pourtant le monisme du concept de mondialisation, après la chute du communisme, ne doit pas conduire à la fausse vision d'un monde économiquement unitaire. En conclusion, l'auteur souligne le caractère contingent du concept de mondialisation, qui exige une analyse au cas par cas et ne permet pas de tirer des conclusions générales prédéterminées des conséquences à attendre de la seule extension géographique et sectorielle du domaine de la mondialisation économique.

Text

Union Européenne
Desindustrialisation
Exclusion
Écarts des taux d'imposition
Degré d'ouverture des économies
Gouvernance mondiale
Pertes d'emploi
Incertitude


Γαλλική γλώσσα

2006
2009-11-11T09:20:00Z


University of Macedonia, Economic and Social Sciences
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.