δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοLa recherche d'enrichissement contre la croissance

Gern, Jean-Piere

Les théories économiques ont, au cours des derniers siècles, traité de diverses manières la relation entre la recherche d'enrichissement et la croissance économique. Elles ont mis en lumière de nombreux obstacles au fait que la recherche d'enrichissement puisse assurer la croissance. L'enrichissement par le commerce a un effet particulièrement ambigu. Dans la mesure où les entrepreneurs, notamment dans ce domaine, sont des disjoncteurs de prix, ils nuisent à la circularité des flux entre producteurs et rendent certaines activités non rentables. Certes leur soif d'enrichissement est à l'origine de bien des innovations, de bien des développements industriels. Mais lorsqu'elle conduit à une concentration excessive des revenus aux mains d'un groupe social trop restreint, elle freine la consommation et conséquemment limite les possibilités d'investissement.

Text

Théorie économique
Enrichissement
Croissance


Γαλλική γλώσσα

2006
2009-11-11T11:14:54Z


University of Macedonia, Economic and Social Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.