Η ολοκλήρωση των συστημάτων ISO 9000 και ISO 14000: οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα οφέλη και οι περιορισμοί της ενοποίησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ολοκλήρωση των συστημάτων ISO 9000 και ISO 14000: οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα οφέλη και οι περιορισμοί της ενοποίησης

Γκοτζαμάνη, Κατερίνα
Γκουτάκου, Αναστασία

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές απαιτούν πλέον προϊόντα που αφενός θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους και που αφετέρου η παραγωγή και χρήση τους θα προκαλεί τη λιγότερη δυνατή μόλυνση στη φύση. Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν επικεντρώνονται πλέον μόνο στο να προσαρμόζουν τη διαδικασία παραγωγής ώστε να παράγονται ποιοτικά προϊόντα, αλλά αναζητούν ταυτόχρονα και μεθόδους που θα έχουν αμελητέα επίδραση στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, ο αριθμός των επιχειρήσεων, που πέρα της πιστοποίησης με το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9000 αναζητά και την πιστοποίηση με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000, αυξάνεται συνεχώς. Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τα επιμέρους αντικείμενα των παραπάνω προτύπων, καθώς και τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σε ένα ενιαίο σύστημα. Στόχος του άρθρου είναι η κατανόηση των εννοιών διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος, η παρουσίαση των ομοιοτήτων και των διαφορών των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9000:2000 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14000, καθώς και η περιγραφή των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την ενοποίηση και ολοκλήρωσή τους. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη των δύο προτύπων είναι ότι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης από τις επιχειρήσεις, προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Αναστασία Γκουτάκου; Κατερίνα Γκοτζαμάνη

Article
Text

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας
Quality management systems
Environmental management systems
Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006
2007-03-11T17:43:33Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.