Η αποστολή και το έργον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1972 (EL)
Η αποστολή και το έργον του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη

Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης

Αλίκης Κιάντου-Παμπούκη, Τακτικής καθηγήτριας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Δικαίου της Α.Β.Σ.Θ.
Διάλεξις γενομένη εις την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών την 24ην Οκτωβρίου 1972 επί τη 26η επετείω του Ο.Η.Ε.

Text
Ομιλία

Ηνωμένα Έθνη
United Nations


Ελληνική γλώσσα

1972-10-24
2014-10-31T20:30:25Z


ΑΒΣΘ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.