δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιαχείριση τραπεζικών κινδύνων.
Asset liability management.

Κοσμίδου, Κυριακή
Ζοπουνίδης, Κωνσταντίνος

Περιλαμβάνει πίνακες.
Κυριακή Κοσμίδου; Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης
Βιβλιογραφία: σ. 593.
1. Εισαγωγή -- 2. Μεθοδολογία -- 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων -- 4. Συμπεράσματα και προοπτικές -- Βιβλιογραφία.

Article
Text

Bank management
Κινδύνου, Διαχείριση
Τραπεζικό μάνατζμεντ
Risk management

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014-12-03T21:06:56Z
2007


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.