Η λογιστική της υπεραξίας επιχείρησης, ή, Λογιστική του Goodwill.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ λογιστική της υπεραξίας επιχείρησης, ή, Λογιστική του Goodwill.

Αληφαντής, Γεώργιος Στ.

1. Έννοια της υπεραξίας επιχειρήσεως -- 2. Η φορολογία της υπεραξίας -- 3. Η λογιστική της υπεραξίας -- 4. Εξαγορά ανώνυμης εταιρείας -- 5. Συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας -- 6. Λοιπές περιπτώσεις Goodwill -- 7. Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας -- Υποσημειώσεις.

Article
Text

Υπεραξία
Goodwill
Surplus value

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007
2014-12-23T21:09:05Z


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.