Αι ανώνυμοι εταιρείαι εν Ελλάδι: από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αι ανώνυμοι εταιρείαι εν Ελλάδι: από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως.

Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου

Book
Text

Greece
Ανώνυμες εταιρείες
Stock corporations
Εταιρικό δίκαιο
Corporation law
Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (EL)
University of Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

1928
2015-10-30T11:56:51Z


Ελλάς

Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.